Giỏ hàng

phát triền bền vững

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 
Tổng cty may Bắc Giang LGG cam kết sẽ đem lại lợi ích cho cộng đồng, các cổ đông và cán bộ công nhân viên của Công ty, đồng thời cũng cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn yêu cầu khách hàng về chất lượng và tiến độ. Vì cuộc sống tốt đẹp hơn!