Giỏ hàng

NHÀ MÁY XANH

Môi trường bền vững là yếu tố then chốt trong hoạt động kinh doanh của LGG.
Chúng tôi đặt mục tiêu đánh giá nhà máy xanh của OEKO-TEX & HIGG với ý thức bảo vệ
môi trường trong hoạt động sản xuất.
✓ Sử dụng năng lượng mặt trời
✓ Sử dụng đốt các nguyên liệu tái tạo thân thiện với môi trường như than trấu, củi thay
cho than đá để giảm CO2 gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.
✓ Thực hiện nghiêm túc quy trình xử lý nước thải, hóa chất độc hại trong mọi hoạt
động.
✓ Hướng dẫn người lao động có ý thức bảo vệ môi trường hàng ngày.
✓ Đầu tư máy móc hiện đại, đèn LED để tiết kiệm năng lượng.
✓ Trồng nhiều cây xanh trong công ty để hút khí CO2 từ không khí và làm cho không
gian thoáng mát, trong lành.
✓ Thành lập CÂU LẠC BỘ LGG XANH để khuyến khích trồng cây, vận hành hệ thống đo
lường các chỉ số môi trường, giám sát việc duy trì và thực hiện các quy định về môi
trường trong công ty.
LGG từng bước xây dựng Nhà máy Xanh - đi đầu xanh hoá trong ngành may mặc.
Vì một thế giới Xanh và tương lai bền vững

Danh mục tin tức